Podmienky spracovaní osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM COOKIES A INÝCH WEBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Táto internetová stránka („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou HERO CZECH s. r. o. so sídlom Radlická 751/113e, 150 00 Praha 5, IČO: 27114121, zapísanou v obchodnom registri pod sp. zn. C 97286 vedenou Mestským súdom v Prahe, (ďalej len „Správca“) s cieľom poskytovania služieb používateľom („Používateľ“ alebo „Vy“) Stránky.

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webových technológií („Informácia“ alebo „Prehlásenie“) vysvetľuje, ako prostredníctvom webových technológií spracovávame osobné údaje o Vás. Toto Prehlásenie obsahuje najmä (i) aké webové technológie môže táto Stránka používať, (ii) aké osobné údaje o Vás spracovávame a akým spôsobom tieto údaje získavame, (iii) akým spôsobom a s akými cieľmi tieto údaje používame a spracovávame, (iv) komu a kam tieto údaje prípadne odovzdávame a (v) ako tieto údaje chránime a aké máte práva v súvislosti so spracovaním.

Toto Prehlásenie môžeme v priebehu času aktualizovať. Na Stránke budú uverejnené akékoľvek zmeny tohto Prehlásenia a v prípade podstatných zmien budete upozornený(á).

Aké webové technológie môže táto Stránka používať:

My, rovnako ako určité tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu či iné funkcionality na našej Stránke, môžeme používať rôzne technológie na získanie a spracovanie údajov, keď navštívite Stránku, a tieto môžu zahŕňať cookies a ďalšie technológie.

Cookies
Cookies sú malé súbory, ktoré sú uložené vo Vašom zariadení a ktoré nám pomáhajú zbierať údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovoľujú najmä ukladať Vaše nastavenia a preferencie, zapamätať si Vaše prístupové údaje, poskytovať cielený obsah a marketingovú komunikáciu a pomáhajú nám porozumieť, ktorá časť našej Stránky je najvyhľadávanejšia a analyzovať chod Stránky. Cookies môžu pochádzať od nás (tzv. „first party cookies“) alebo aj od tretích strán, ktorých služby využívame (tzv. „third party cookies“).

Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby cookies boli automaticky akceptované. Máte však možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby sa cookies pred uložením zobrazili, alebo ich zásadne odmietnuť. Bližšie informácie o nastavení cookies a ich zmene získate pre najbežnejšie prehliadače tu:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Upozorňujeme, že sa zmeny nastavenia vždy týkajú len daného prehliadača. Ak používate rôzne prehliadače, musíte nastavenie tiež zmeniť oddelene. Okrem toho môžete cookies zo svojho pamäťového média kedykoľvek vymazať. Ďalšie informácie získate vo funkcii pomocou svojho prehliadača alebo operačného systému.

Kedykoľvek môžete nastaviť svoj prehliadač, aby akceptoval všetky cookies, odmietol ich, alebo indikoval, kedy je cookie odosielané. Upozorňujeme, že Stránka je nastavená na prácu s povoleným použitím cookies, a preto niektoré vlastnosti Stránky nemusia správne fungovať, ak bude použitie cookies odmietnuté.

IP adresa
IP adresa je unikátne číslo, ktoré je pridelené počítaču alebo inému zariadeniu komunikujúcemu prostredníctvom internetového protokolu. Pri každom prenose dát je nutné poznať IP adresu odosielateľa a príjemcu.

Analytické skripty
Analytické skripty sú malé časti počítačového kódu, prostredníctvom ktorých je možné sledovať používateľa a jeho správanie na webových stránkach. Môže ísť o základné sledovanie, či používateľ navštívil stránku, až po pokročilé sledovanie ako napríklad pridanie produktu do košíka, výber produktu, odoslanie formulára atď. Analytické skripty môžu poskytovať získané informácie tretej strane – poskytovateľovi počítačového kódu.

Spracovávané osobné údaje:

Stránka spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov a informácií o Vás:

Údaje o používaní Stránky. Môžeme spracovávať údaje, ako používate Stránku prostredníctvom svojho počítača, telefónu alebo iného zariadenia, ktorým pristupujete na Stránku. Napríklad môžeme spracovávať:

  • Údaje o zariadení:hardvér model, unikátne identifikátory zariadenia, MAC adresu, IP adresu, verziu operačného systému a nastavenie zariadenia;
  • Log:čas a dobu používania Stránky, údaje o vyhľadávaní a akékoľvek informácie uložené v cookies, ktoré môžu jednoznačne identifikovať Váš prehliadač alebo účet;
  • Lokačné údaje:údaje o Vašej polohe získané rôznymi technológiami na určenie polohy, ako sú napríklad GPS, Wi-Fi prístupové body alebo iné senzory, ktoré nám môžu poskytnúť údaje o blízkych zariadeniach;
  • Iné údaje:údaje o Vašom používaní Stránky, ktoré môžeme spracovávať, ak navštívite alebo použijete stránky alebo aplikácie tretích strán na spoluprácu s nami, a údaje o tom, akým spôsobom interagujete s obsahom Stránky.

Získané osobné údaje môžeme v zákonom dovolených prípadoch spájať s údajmi o Vás a Vašich aktivitách z verejných a verejne dostupných zdrojov.

Účel spracovania a jeho popis:

Osobné údaje spracovávame a využívame na nasledujúce účely:

Zaistenie funkčnosti internetovej stránky. Vaše osobné údaje nám pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako napr. navigácia stránky, prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky, rýchle načítanie obsahu internetovej stránky či overenie používateľa. Webová stránka nemôže správne fungovať bez spracovania týchto údajov, ktoré sú na tento účel nevyhnutné.

Uloženie preferencií používateľa na doméne po dobu relácie alebo na primerane krátku dobu. Osobné údaje sú využité s cieľom zvýšenia používateľského komfortu tým, že si internetová stránka uloží informácie o Vašom nastavení ako napríklad voľbu jazyka, región, rozlíšenie obrazovky, súhlas s použitím cookies a ďalšie.

Uloženie preferencií používateľa naprieč webovými stránkami. Osobné údaje sú využité s cieľom zvýšenia používateľského komfortu tým, že si spriaznené webové stránky uložia informácie o Vašom nastavení ako napríklad voľbu jazyka, región, rozlíšenie obrazovky, súhlas s použitím cookies a ďalšie.

Meranie návštevnosti webových stránok. Analytické cookies vlastné (first party), ktoré slúžia na meranie návštevnosti a neobsahujú unikátnu identifikáciu používateľa.

Štatistika a analýza správania používateľa. Osobné údaje sú využité na vytváranie štatistík, sledovanie a analýzu správania používateľa na internetových stránkach. Na ich základe môžu byť vytvárané anonymizované reporty, z ktorých je možné dohľadať subjekt údajov pomocou určitej kombinácie osobných údajov subjektu v interných databázach.

Oslovovanie s ponukou produktov a prepojenie so sociálnymi sieťami. Vaše osobné údaje sú použité na informovanie o produktoch a službách Hero Czech a iných subjektov, akciách, súťažiach, odoberaní noviniek, reklamy. Niektoré osobné údaje sú použité aj na cielenie vyššie uvedených oznámení. Vaše osobné údaje sú ďalej použité na zaistenie previazanosti webov so sociálnymi sieťami a možnosť zdieľania obsahu ich prostredníctvom.

Ako spracovávame Vaše údaje:

Spracovanie osobných údajov bude zahŕňať najmä zber, uloženie na dátových nosičoch, triedenie, používanie, ukladanie a mazanie osobných údajov automaticky či manuálne tak, aby tieto činnosti naplnili účely definované vyššie.

Nevyhnutnosť/Dobrovoľnosť spracovania osobných údajov:

Niektoré osobné údaje môžeme spracovávať na základe oprávneného záujmu spoločnosti Hero Czech alebo tretej osoby. To sa týka najmä cookies spracovávaných na účely:
(i) zaistenia funkčnosti internetovej stránky,
(ii) uloženia preferencií používateľa na doméne po dobu relácie alebo na primerane krátku dobu a
(iii) merania návštevnosti webových stránok.
Na ostatné účely spracovávame Vaše osobné údaje len na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov a poskytnutia údajov na také spracovanie je z Vašej strany dobrovoľné, t. j. tieto údaje nie ste povinný(á) nám poskytovať. Ak ste nám svoj súhlas neudelili, nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracovávať.

Doba spracovania:

V prípade cookies slúžiacich na zaistenie funkčnosti internetovej stránky sa spracovanie ukončuje po skončení relácie. V prípade cookies slúžiacich na uloženie preferencií používateľa na doméne po dobu relácie alebo na primerane krátku dobu spracovávané na základe oprávneného záujmu sú spracovávané najdlhšie po dobu 6 mesiacov od ukončenia poslednej relácie používateľa.
V prípade spracovania na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov sú osobné údaje spracované po dobu platnosti súhlasu uvedenú v texte súhlasu alebo do odvolania súhlasu.

Kategórie spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Poskytnuté a získané osobné údaje môžeme v odôvodnených prípadoch sprístupniť ďalším stranám, ktorými sú najmä: marketingové agentúry, koncernové spoločnosti, analytické a štatistické spoločnosti.

Najmä:
Google Analytics
Táto Stránka využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“), využívajúcu cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobov používania tejto stránky jej používateľmi. Konkrétne Stránky využívajú nasledujúce moduly:

Google Analytics – Monitorovanie stavu a výkonu účtu, súhrnné informácie o prehľadoch publika, aktívni používatelia, prieskumník používateľov, publika v službe Analytics, kvalita návštevy, pravdepodobnosť konverzie, prehľady porovnávania, demografické údaje a záujmy, prehľad toku používateľov, prehľady Adwords;

DoubleClick Digital Marketing – Integrácia Doublecklick Campaign Manager, aktivácia remarketingu a funkcií prehľadov inzercie v analytics, optimalizácia marketingu v obsahovej sieti, optimalizácia marketingu vo vyhľadávačoch, rýchlosť webu;

AdSense – Služba AdSense v Analytics, zoskupenie obsahu, vyhľadávanie na webe, udalosti, prehľad toku správania, vytváranie a správa cieľov, tok k cieľu, atribúcia, prehľady akvizícií, správanie používateľa.

Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) môžu byť spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.
Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania Stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na Stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies, ako je popísané vyššie, alebo zmeniť príslušné nastavenie vo svojom prehliadači, ale ak tak učiníte pre všetky typy cookies, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky.

Ak sa chcete vyhnúť sledovaniu pomocou služby Google Analytics na všetkých weboch, navštívte prosím: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Facebook
Táto Stránka využíva analytické cookies, pixely a iné technológie spoločnosti Facebook, Inc. (ďalej len „Facebook“), umožňujúce zhromažďovanie alebo získavanie informácií zo Stránky, ďalších webov a iných miest na internete, pričom tieto informácie môže Facebook využívať na poskytovanie služieb merania a zacielenie reklám. Prostredníctvom odvolania súhlasu so zberom cookies alebo zákazu zberu cookies v prehliadači, môžete ukončiť zhromažďovanie a využívanie informácií ich prostredníctvom zo strany spoločnosti Facebook, ale ak tak učiníte pre všetky typy cookies, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto Stránky.

Hotjar

Táto stránka využíva službu Hotjar poskytovanú spoločnosťou Hotjar Ltd., ktorá využíva súbory cookies, na základe ktorých tvorí analýzu, akým spôsobom sú tieto stránky používané ich používateľmi.
Hotjar je komerčná služba, ktorá umožňuje sledovať a vyhodnocovať pohyby/kliknutia počítačovej myši na webových stránkach. To nám umožňuje neustále zlepšovanie webových stránok, aby boli používateľsky prívetivejšie a prehlbovali používateľské skúsenosti. Na zaistenie funkcionality využíva služba Hotjar súbory cookies.
Odhlásiť sa môžete na nasledujúcom odkaze: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Ďalšie subjekty
Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Priamo od Vás.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín:

V rámci uvedeného spracovania môžu byť Vaše osobné údaje odovzdávané do nasledujúcich tretích krajín, t. j. krajín mimo Európsky hospodársky priestor:

V rámci služby Google Analytics a/alebo využívania analytických cookies a ďalších vyššie popísaných webových technológií zo strany spoločnosti Facebook môže dochádzať k odovzdávaniu Vašich osobných údajov na serverové úložiská v Spojených štátoch amerických. Také odovzdanie je právne dovolené na základe rozhodnutia Európskej komisie o zodpovedajúcej ochrane osobných údajov a príslušnej certifikácie tretej strany podľa tzv. Privacy Shield, t. j. spoločného právneho nástroja Európskej komisie a Spojených štátov amerických na zaistenie zodpovedajúcej úrovne ochrany osobných údajov na odovzdanie osobných údajov do USA, tak ako je Privacy Shield definovaný Rozhodnutím Európskej komisie. Spracovanie údajov na základe takého odovzdania nevyžaduje splnenie ďalších zvláštnych podmienok.

Aktuálne informácie nájdete na adrese https://www.sunar.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov, ktoré sa Vás môže právne alebo inak významne dotýkať:

V rámci tohto spracovania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom externých internetových stránok, na ktoré vedú hypertextové odkazy na Stránke. Nenesieme zodpovednosť za spracovanie Vašich osobných údajov na externých stránkach. Tieto hypertextové odkazy sú poskytované ako služba používateľovi a sú prístupné na Vaše vlastné nebezpečie.

Aby sme zaistili maximálnu možnú ochranu pred neoprávneným prístupom alebo pred neoprávnenými zmenami, zverejnením alebo zničením údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, prijali sme vhodné organizačné a technické opatrenia zahŕňajúce fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zaistenie informácií, ktoré o Vás zhromažďujeme prostredníctvom tejto webovej stránky. Vaše citlivé informácie a/alebo osobné údaje, ktoré ste zadali na našich webových stránkach, sú šifrované a chránené certifikátom SSL. Navzdory vyššie uvedeným opatreniam nemôžeme zaručiť, že vaše osobné údaje sú v bezpečí, ak sú Vami prenesené alebo ak budete so svojimi osobnými údajmi sami zaobchádzať nezabezpečeným spôsobom.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na adrese https://www.sunar.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

Nastavenie cookies

Uloženie preferencií používateľa naprieč webovými stránkami
Štatistika a analýza správania používateľa
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložiť nastavenie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov na ich základe a o vašich právach nájdete v Informácii o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webových technológií. Nižšie môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uloženia preferencií používateľa naprieč webovými stránkami, štatistiky a analýzy správania používateľa, oslovovania s ponukou produktov a prepojenia so sociálnymi sieťami. Ak chcete rozsah spracovania obmedziť, môžete tak učiniť v Nastavení Cookies.