Pre odborníkov

Inšpirované materským mliekom.

Jedným z našich hlavných cieľov je deliť sa o naše znalosti a skúsenosti s odborníkmi, ktorí sa venujú starostlivosti o deti každý deň.

Najväčšie inovácie v kategórii dojčenských mliek

Už veľa rokov sa v spoločnosti Hero zaoberáme výskumom výživy dojčiat a batoliat. Našou najväčšou inšpiráciou je, pochopiteľne, materské mlieko, ktoré je tou najlepšou výživou pre dojčatá.

 

Medzi najväčšie objavy posledných rokov v oblasti detskej výživy patrí lipo-proteínová membrána (Milk Fat Globule Membrane – MFGM), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou mliečneho tuku materského mlieka. S pomocou tímu svetových odborníkov na detskú výživu a vďaka najnovším vedeckým poznatkom a moderným technológiám spracovania sa nám podarilo pridať túto unikátnu zložku aj do dojčenského mlieka. Vznikla tak revolučná receptúra dojčenského mlieka, ktorá sa o ďalší krok významne priblížila zloženiu materského mlieka.

Viac o Hero Institute

Našou inšpiráciou je materské mlieko

Materské mlieko je pre dojčatá tou najlepšou výživou. Naším hlavným cieľom je prinášať to najlepšie z prírody do našich dojčenských mliek.

Hlavné zložky materského mlieka

Hlavné zložky materského mlieka

Zo zloženia materského mlieka vychádza unikátna nová receptúra Sunaru premium, ktorej cieľom je čo najviac sa priblížiť jeho zloženiu.

Sila mliečneho tuku a lipo-proteínové membrány MFGM

Sunar Premium obsahuje porovnateľné množstvo MFGM ako materské mlieko.

Mliečny tuk predstavuje kľúčovú zložku materského mlieka. Každá jeho kvapka je obalená lipo-proteínovou membránou (Milk Fat Globule Membrane).

Lipo-proteínová membrána MFMG je zložená z aktívnych zložiek, ako napríklad sfingomyelín3, cholesterol4 a gangliozidy5, ktoré sú kľúčové pre vývoj mozgu1, imunitného systému2 a poznávacích funkcií u dieťaťa.

MFGM

Klinicky preukázané účinky MFGM - membrány mliečneho tuku

  • Posilňovanie imunitného systému6
  • Zníženie počtu ochorení zápalu stredného ucha6
  • Rozvoj poznávacích funkcií1

Vďaka unikátnej zložke MFGM prispieva Sunar premium zásadným spôsobom k vývoju mozgu a kognitívnych funkcií

Vďaka unikátnej zložke MFGM prispieva Sunar premium zásadným spôsobom k vývoju mozgu a kognitívnych funkcií

Klinicky dokázané účinky

Nižšia frekvencia výskytu zápalu stredného ucha

Imunita/MFGM

Imunita/MFGM

Materské mlieko

Náhradná dojčenská výživa s MFGM

Náhradná dojčenská výživa bez MFGM

Klinicky dokázané účinky

Lepší vývoj mozgu a kognitívnych funkcií

Vývoj poznávacích funkcií/MFGM

Vývoj poznávacích funkcí/MFGM

Materské mlieko

Náhradná dojčenská výživa s MFGM

Náhradná dojčenská výživa bez MFGM

Benefity Sunaru Premium

Dojčenie je pre novorodencov a dojčatá najlepšou výživou. Nová unikátna formula Sunaru premium s obsahom mliečneho tuku a MFGM významne prispieva k rozvoju mozgu, imunity a kognitívnych funkcií.

Rozvoj mozgu

Rozvoj mozgu

Kyselina alfa-linolénová, ktorá patrí medzi omega-3 mastné kyseliny, významne prispieva k rozvoju mozgu.

Imunita

Imunita

Vďaka obsahu vitamínu A prispieva Sunar premium k správnej funkcii imunitného systému.

 

Vývoj poznávacích funkcií

Vývoj poznávacích funkcií

Prítomný vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa v organizme, a to významne prispieva k rozvoju poznávacích funkcií u dieťaťa.

Vďaka obsahu vitamínu A prispieva Sunar premium k správnej funkcii imunitného systému. : 1. Timby N, Domellöf E, Hernell O, Lönnerdal B, Domellöf M. 2014. Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, low-protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. Apr;99(4):860-8. doi: 10.3945/ajcn.113.064295. Epub 2014 Feb 5. 2. Hamosh M, Peterson JA, Henderson TR, Scallan CD, Kiwan R, Ceriani RL, Armand M, Mehta NR, Hamosh P. 1999. Protective function of human milk: the milk fat globule. Semin Perinatol. Jun;23(3):242-9. 3. Tanaka k, Hosozawa M, Kudo N, Yoshikawa N, Hisata K, Shoji H, Shinohara K and Shimizu T. 2013. The pilot study: Sphingomyelin fortified has a positive association with the neurobehavioural development of very low birth weight infants during infancy, randomized control trial. Brain & development 35:45-52. 4. Wu TC, Huang IF, Chen YC, Chen PH, Yang LY. 2011. Differences in serum biochemistry between breastfed and formula fed infants. J Chin Med Association 74:511-515 5. Vanderghem C, Bodson P, Danthine S, Paquot M, Deroanne C, Blecker C. 2010. Milk fat globule membrane and buttermilks: from composition to valorization. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 14(3), 485-500. 6. Hernell O. 2013. Effect of an infant formula with reduced energy level and supplemented with milk fat globule membrane protein on growth and development. Parallel Symposium: How breast milk feeding knowledge can lead to better infant nutrition, September, 16. 20th IUNS International Congress of Nutrition, Granada (Spain), September, 15 – 20, 2013. 7. Vďaka obsahu vitamínu A prispieva Sunar premium k správnej funkcii imunitného systému. 8. Kyselina alfa-linolénová patrí medzi omega-3 mastné kyseliny a významne prispieva k rozvoju mozgu. 9. Železo prispieva k rozvoju poznávacích funkcií u detí

Nastavenie cookies

Uloženie preferencií používateľa naprieč webovými stránkami
Štatistika a analýza správania používateľa
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložiť nastavenie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov na ich základe a o vašich právach nájdete v Informácii o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webových technológií. Nižšie môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uloženia preferencií používateľa naprieč webovými stránkami, štatistiky a analýzy správania používateľa, oslovovania s ponukou produktov a prepojenia so sociálnymi sieťami. Ak chcete rozsah spracovania obmedziť, môžete tak učiniť v Nastavení Cookies.