Vzdelávanie a motivácia detí v škôlke

Ako to funguje v českých škôlkach? Materská škôlka je pre deti obvykle prvou inštitúciou, v ktorej sa stretávajú s vrstovníkmi aj autoritou pani učiteľky (výnimočne učiteľa). Mala by sa pre dieťa stať akýmsi mostíkom medzi rodinou a školou. Škôlka nie je povinná, nemala by pre dieťa preto znamenať stresové prostredie – dieťa by sa do škôlky malo tešiť, hrať sa v nej, objavovať a nenásilnou formou sa toho aj veľa naučiť. Platí to o českých materských škôlkach? Aká je realita, ako sa deti učia a ako ich učitelia motivujú?

Vzdelávanie a motivácia detí v škôlke

Vzdelávanie a motivácia detí v škôlke

Aj keď si to možno ani neuvedomujeme, dieťa sa učí už od prenatálneho veku, teda odvtedy, ako si ešte spokojne polihovalo v mamičkinom brušku. Učenie je preň nielen prirodzené, učí sa rado! Učiť by sa preto malo aj v škôlke. Nie však násilnou formou, ale hrou, zážitkom či tímovou spoluprácou s ostatnými deťmi. Riadené aktivity by sa mali striedať so spontánnou hrou. Len tak zostane v dieťati prirodzená túžba po ďalšom vzdelávaní a rozvíjaní svojho potenciálu.

Ako sa deti v škôlkach učia?

Na tom, že v prvom rade záleží na osobnosti učiteľa či učiteľky, sa zhodne asi väčšina mamičiek. Učitelia v materskej škole by mali mať svoju prácu radi a k deťom by mali pristupovať individuálne. Na to sú, samozrejme, vhodnejšie tie triedy, v ktorých je nižší počet detí. To umožňuje aj lepšiu komunikáciu s rodičmi.
Samotné výučbové programy sa veľmi líšia a sú v každej škôlke iné. Častým bonusom už aj v českých škôlkach býva angličtina niekoľkokrát týždenne, niektoré škôlky využívajú viaczmyslové výučbové programy alebo napríklad pedagogiku systému Montessori (prepracovaný výchovno-vzdelávací program, ktorého hlavným stavebným kameňom je vzájomný rešpekt, úcta a partnerský prístup). Niektoré škôlky ponúkajú aj kresťanskú, hudobnú, športovú, umeleckú výchovu alebo ďalšie špecializácie.
Väčšina škôlok má svoje nemenné denné rituály, na ktoré sa deti tešia a ktoré pre ne znamenajú pevné body v programe – napr. ranné vítanie, pohybové aktivity, spievanie a výtvarná činnosť. Tieto výučbové činnosti sa pravidelne striedajú so spontánnymi hrami, vonkajším pohybom a kreatívnymi aktivitami.
V niektorých škôlkach dokonca dostane dieťa na výber z niekoľkých možností a učí sa tak rozhodnosti. Alebo si samo pripravuje pomôcky, čím sa učí pre zmenu samostatnosti. Po skončení danej aktivity si deti musia svoje miesto upratať. „Deti  sa rady opičia. Dcéra sa od jedného dievčatka zo škôlky učí hovoriť správne. Chce to tiež vedieť,“ pochvaľuje si Eva, mamička štvorročnej Elišky, vplyv ostatných detí na svoju dcéru a dokazuje, že nielen osobnosť učiteľa, ale aj kolektív vrstovníkov je pre predškolákov veľmi dôležitý.

A čo motivácia?

Deti motivuje v škôlkach predovšetkým prístup učiteľov. Mal by byť vrelý a priateľský, rozhodne nie príliš autoritatívny, aby malo dieťa priestor prejaviť svoju osobnosť a následne ju rozvíjať. Učitelia by mali v deťoch prebúdzať zvedavosť a túžbu po ďalšom vzdelávaní. Je preto veľmi dôležité, aby s deťmi pracovali len takí ľudia, ktorí v nich dokážu vzbudiť prirodzený rešpekt a s ktorými deti rady trávia čas. Často potom ako motivácia stačí pochvala, vrelá a úprimná radosť, úsmev alebo slovo povzbudenia. Škôlka rozhodne nie je miestom, kde by dieťa malo byť motivované hračkami, sladkosťami (čo sa, bohužiaľ, niekedy aj bez predchádzajúceho uvedomenia rodičov stáva), alebo dokonca zákazmi či zastrašovaním.
„Eliška dostávala za odmenu pečiatky – na ruku alebo do notesa – a ten, kto bol práve v danom dni najposlušnejší, si mohol vybrať, aké zvieratko sa bude odtláčať,“ rozpráva Eva jednu z motivačných techník, ktoré škôlky využívajú.
Lenže škôlok je málo a miest v nich ešte menej. Preto si vo väčšine prípadov mamičky v súčasnosti nemôžu veľmi vyberať, do akej materskej školy svoje deti pošlú. Pokiaľ dostanú svoje ratolesti do škôlky v mieste svojho bydliska, môžu byť šťastné. Ďalšou možnosťou je súkromná škôlka, na ktorú však nie každá rodina finančne dosiahne, alebo firemná škôlka, ktorú však ponúka len niekoľko nadnárodných firiem, bánk a ďalších inštitúcií, ako napríklad nemocnice alebo univerzity pre svojich zamestnancov. Často teda mamičky, i keď so „svojou“ škôlkou spokojné nie sú, radšej mlčia, pretože jednoducho nemajú inú šancu.

Cudzinci v škôlkach

Dnešné materské škôlky už veľmi často predstavujú multikultúrne prostredie. Deti cudzincov ako spolužiaci, samozrejme, nie sú, najmä vo väčších mestách, žiadnou vzácnosťou. Vo väčšine škôlok však stále dominuje ako vyučovací jazyk čeština. Predškolský vek je však veľmi senzitívnym obdobím, takže deti obvykle nemajú problémy sa medzi sebou dohovoriť. Deti cudzincov sa tak veľmi ľahko a rýchlo učia nový jazyk. Pre české deti je také stretnutie možnosťou, ako si rozšíriť svoje obzory, získavať nové skúsenosti a spoznať odlišnú kultúru.
Multikultúrne prostredie takisto deťom umožní nevytvoriť si rasové či etnické predsudky a rešpektovať ostatné kultúry. Niektoré materské školy vytvárajú pre bezproblémové začlenenie detí cudzincov individuálne vzdelávacie programy alebo organizujú krúžky českého jazyka. Do tohto programu by sa vždy mali zapojiť aj rodičia dieťaťa a spolu s učiteľmi pracovať na čo možno najmenej stresovej integrácii dieťaťa do nového prostredia.

Opýtajte sa nás

Neváhajte sa našich špecialistov opýtať na čokoľvek z oblasti výživy a stravovania. Radi vám odpovieme hneď ako to bude možné.

Chráněno službou reCAPTCHA | Ochrana soukromí | Smluvní podmínky