Podmienky spracovaní osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM COOKIES A INÝCH WEBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Táto internetová stránka („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou HERO CZECH s.r.o., so sídlom Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 27114121, zapísanú v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 97286 („Správca“ alebo „My“) za účelom poskytovania služieb užívateľom Stránky („Užívateľ“ alebo „Vy“).

Táto Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webových technológií („Informácie“ alebo „Prehlásenia“) vysvetľuje, ako prostredníctvom webových technológií spracovávame osobné údaje o Vás. Toto Vyhlásenie obsahuje najmä, (i) aké webové technológie môže táto Stránka používať, (ii) aké osobné údaje o Vás spracovávame a akým spôsobom tieto údaje získavame, (iii) akým spôsobom a na aké účely tieto údaje používame a spracovávame, (iv) komu a kam tieto údaje prípadne predávame a (v) ako tieto údaje chránime a aké máte práva v súvislosti so spracovaním.

Toto Vyhlásenie môžeme v priebehu času aktualizovať. Na Stránke budú uverejnené vždy aktuálne verzie tohto Vyhlásenia.

Aké webové technológie môže táto Stránka používať:

My rovnako ako určité tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu či iné funkcionality na našej Stránke, môžeme používať rôzne technológie na získanie a spracovanie údajov, keď navštívite Stránku, a tieto môžu zahŕňať cookies a ďalšie technológie.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sú uložené na vašom zariadení a ktoré nám pomáhajú zbierať údaje o vašich aktivitách. Cookies nám dovoľujú najmä ukladať Vaše nastavenia a preferencie, zapamätať si Vaše prístupové údaje, poskytovať cielený obsah a marketingovú komunikáciu, a pomáhajú nám porozumieť, ktorá časť našej Stránky je najvyhľadávanejšia a analyzovať chod Stránky. Cookies môžu pochádzať od nás („first party cookies“) alebo aj od tretích strán, ktorých služby využívame („third party cookies“).

Analytické skripty

Analytické skripty sú malé časti počítačového kódu, prostredníctvom ktorých je možné sledovať Užívateľa a jeho správanie na Stránke. Môže ísť o základné sledovanie, či Užívateľ navštívil stránku, až po pokročilé sledovanie ako napríklad pridanie produktu do košíka, výber produktu, odoslanie formulára atď. Analytické skripty môžu poskytovať získané informácie tretej strane – poskytovateľovi počítačového kódu.

 

Ako si môžete nastaviť ochranu Vašich osobných údajov:

 

Pri otvorení našej Stránky sa Vám zobrazí okno nazvané „Nastavenie ochrany osobných údajov“. V tomto okne si môžete vybrať akým spôsobom av akom rozsahu budú zhromažďované a spracovávané Vaše osobné údaje.

 

Nastavenie ochrany osobných údajov je možné spravovať podľa kategórií služieb alebo jednotlivo podľa samostatných služieb.

 

 

Kategórie sa delia takto:

Nevyhnutné – obsahuje služby Google Tag Manager a Usercentrics Consent Management Platform;

Marketing – obsahuje služby Adform, DoubleClick Ad, Facebook Pixel, Google Ads a Sklik;

Štatistika – obsahuje službu Google Analytics.

 

Kategória Nevyhnutné je nastavená povinne ako Vami odsúhlasená. Pokiaľ nesúhlasíte s poskytnutím a spracovaním osobných údajov prostredníctvom služieb v kategórii Nevyhnutné, prosíme nevstupujte na Stránku.

 

Kategórie Marketing a Štatistika sú voliteľné a môžete si teda zvoliť, či ich odsúhlasíte ako celok alebo vyberiete jednotlivé služby v týchto kategóriách a odsúhlasíte len Vami vybrané služby.

 

Pri každej jednotlivej službe si môžete zobraziť informácie obsahujúce:

  1. a) opis služby,
  2. b) spracovateľov osobných údajov,
  3. c) kontaktné údaje na poverenosti osobných údajov,
  4. d) účely spracovania osobných údajov,
  5. e) použité technológie pri spracovaní osobných údajov,
  6. f) zhromažďované (spracovávané) osobné údaje,
  7. g) právny základ spracovania,
  8. h) miesto spracovania osobných údajov,
  9. i) doba uchovávania osobných údajov,
  10. j) príjemca osobných údajov.

 

Ostatné informácie

Z dôvodu technického zabezpečenia Stránky pre Správcu osobné údaje spracováva obchodná spoločnosť Dentsu Creative Czech Republic s.r.o., sídlom Argentínska 1610/4, 170 00 Praha, IČO 01721224, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 210940.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom externých internetových stránok, na ktoré vedú hypertextové odkazy na Stránke. Nenesieme zodpovednosť za spracovanie Vašich osobných údajov na externých stránkach. Tieto hypertextové odkazy sú poskytované ako služba Užívateľovi a sú prístupné na Vaše vlastné nebezpečenstvo.

Aby sme zaistili maximálnu možnú ochranu pred neoprávneným prístupom alebo pred neoprávnenými zmenami, zverejnením alebo zničením údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, prijali sme vhodné organizačné a technické opatrenia zahŕňajúce fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré o Vás zhromažďujeme prostredníctvom tejto Stránky . Vaše osobné údaje sú šifrované a chránené certifikátom SSL.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na adrese Spracovanie osobných údajov | Sunar