Najčastejšie problémy s dojčením a ako ich riešiť

Striktné trojhodinové intervaly dodržujte pri čerstvých novorodencoch. Zdravé a donosené bábätko potom dojčite podľa jeho potreby a frekvenciu i dĺžku dojčenia mu maximálne prispôsobte.

Najčastejšie problémy s dojčením a ako ich riešiť

Striktné trojhodinové intervaly dodržujte pri čerstvých novorodencoch. Zdravé a donosené bábätko potom dojčite podľa jeho potreby a frekvenciu i dĺžku dojčenia mu maximálne prispôsobte.