Pravidlá zdravej životosprávy detí alebo učíme sa láske k jedlu

Prvé roky života dieťaťa sú úžasné dobrodružstvo plné poznávania nových vecí. Takisto je tomu aj s jedlom. Deti sa nerodia so žiadnym návodom, ktorý by im dopredu vravel, čo im bude a nebude chutiť. Táto vlastnosť sa vyvíja práve v počiatočnom období života.

Pravidlá zdravej životosprávy detí alebo učíme sa láske k jedlu

Prvé roky života dieťaťa sú úžasné dobrodružstvo plné poznávania nových vecí. Takisto je tomu aj s jedlom. Deti sa nerodia so žiadnym návodom, ktorý by im dopredu vravel, čo im bude a nebude chutiť. Táto vlastnosť sa vyvíja práve v počiatočnom období života.