Výživa detí od 1 do 3 rokov

V tomto období sa zloženie stravy podobá strave dospelých s postupným zaraďovaním jednotlivých potravín. Formujú sa aj stravovacie návyky. Preto dbajte na dodržiavanie zásad zdravej výživy i stolovania.

 

Výživa detí od 1 do 3 rokov

V tomto období sa zloženie stravy podobá strave dospelých s postupným zaraďovaním jednotlivých potravín. Formujú sa aj stravovacie návyky. Preto dbajte na dodržiavanie zásad zdravej výživy i stolovania.